Terms and conditions

Terms and conditions

ПРЕДМЕТ

Настоящите условия са предназначени за регулиране на отношенията между Шато Типченица ООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 202468264, ДДС № BG202468264, със седалище и адрес на управление: с. Типченица 3164, ул. „Хаджи Димитър” № 5, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, собственик на Електронния магазин www.tipchenitza.bg, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ. Условията представляват договор, с който получавате правото да използвате услугите на Сайта, при спазване на условията по-долу.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: Шато Типченица ООД
Седалище и адрес на управление: с. Типченица 3164, ул. „Хаджи Димитър” № 5
Адрес за упражняване на дейността: с. Типченица 3164, ул. „Иван Йончев” № 32-34
Данни за кореспонденция: с. Типченица 3164, ул. „Иван Йончев” № 32-34 
e-mail: wine@tipchenitza.bg ; тел: +359 896 642 600
Вписване в публични регистри: ЕИК 202468264
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202468264
Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 

ПОЛЗВАТЕЛИ
Правилата на тези условия се прилагат спрямо ползватели на сайта, за които при сключване на договори за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

АВТОРСКИ ПРАВА. ТЪРГОВСКА МАРКА
Шато Типченица ООД, като собственик на електронния магазин www.tipchenitza.bg, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. В съдържанието на електронния магазин са използвани запазени знаци и марки, текстове и изображения, които са обект на интелектуална собственост. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел чрез копиране, публично разпространявани или създаване на производни материали без изричното съгласие на Шато Типченица ООД е нарушение на авторското право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ
Електронния магазин предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчка на стоки и закупуване на стоки, които ще бъдат доставени до избран от него адрес или взето на място от Винарна Типченица, находяща се на адрес: с. Типченица 3164, ул. „Иван Йончев” № 32-34.

СТОКИ
Основните характеристики на стоките (вид, сортов състав, реколта, алк. % и др.), предлагани в електронния магазин www.tipchenitza.bg, са определени в профила на всяка стока на сайта, заедно с продажната цена и цената за единица мярка в български лева с включени всички дължими данъци и такси. Разходите за доставка са посочени отделно. Определят се от обслужващата куриерска фирма и се заплащат от потребителя в момента на доставката. При поръчки над определена сума доставката е безплатна за клиента.

ПОРЪЧКА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ОТСТЪПКИ
Пазаруването в електронния магазин се извършва без регистрация. Информацията за всяка поръчка съдържа изброяване на желаните продукти, име и фамилия на клиента, e-mail, телефон за връзка и адрес за доставка (или избиране на опция за взимане на поръчката на място от посочения магазин за вино). Потребителите гарантират, че данните, които предоставят при поръчка, са истински, пълни и точни.
При заявка за изчерпан продукт Потребителят бива уведомяван своевременно за това на посочените от него данни за контакт.
При потвърждаване на поръчката Потребителят избира да приеме настоящите условия.
Плащането в електронния магазин може да става по следните начини:
в брой при доставка към представител на фирмата, доставяща Вашата поръчка;
в брой или с дебитна/кредитна карта при получаване на стоката във Винарна Типченица;
с дебитна/кредитна карта онлайн при потвърждаване на поръчката;
по банков път след потвърждаване на поръчката (точни инструкции са посочени при маркиране на съответния избор).

ПРИ ПОРЪЧКА С ПОЛУЧАВАНЕ ОТ ВИНАРНА ТИПЧЕНИЦА В С. ТИПЧЕНИЦА
възможност за плащане на място в брой или с дебитна/кредитна карта – без такса за куриерска доставка

ПРИ ПОРЪЧКА С ДОСТАВКА ЗА СТРАНАТА:
в брой на представител на фирмата, доставяща Вашата поръчка
с дебитна/кредитна карта онлайн при потвърждаване на поръчката
за извършването на доставката работим с куриерска фирма Еконт, с наложен платеж за сумата за доставка. Цената за доставка ще бъде изчислена на последната страница преди изпращане на поръчката – след като въведете желания от Вас адрес и натиснете бутона Доставка с Еконт – „Изчисли цена”.


Внимание! Цената за доставка с Еконт се калкулира на база предоставен от Еконт модул, вграден на страницата за поръчки. Цените за доставка могат да бъдат променяни без предупрежение от куриерска фирма Еконт. Актуални тарифи може да намерите и на сайта на Еконт като натиснете тук. „Шато Типченица” ООД не носи отговорност в случай на промени и евентуално несъответствие между изчислената чрез модула на Еконт цена за доставка и реално платената такава при извършването на доставката.

ОТСТЪПКИ
Минималното количество за поръчка е 1 (една) бутилки вино. При поръчка на 6 (шест) или повече бутилки вино, получавате автоматично 10% отстъпка от цената на закупеното вино. Отстъпката не важи за цената на доставката (в случай на поръчка с доставка) – същата се калкулира отделно. При поръчка на стойност над 50 (петдесет) лева доставката до посочен адрес в страната е безплатна. (При поръчка с получаване на стоката от Винарна Типченица в с. Типченица доставка няма и не се начислява, независимо от стойността на поръчката.)

В отделни случай може да се използва индивидуален код за отстъпка. Електронният магазин определя реда и условията, при които може да се използва всеки код за отстъпка, и максималната стойност на поръчките, за които той е валиден. За една поръчка може да се използва само един код за отстъпка.
В случай на връщане на продукт, платен с код за отстъпка, тя се приспада от сумата, подлежаща на възстановяване.


ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ
Поръчаните продукти (вино) се доставят надлежно опаковани в кашон от куриерска фирма за територията на България.

За цялата страна:
Всички поръчки с доставка, направени до 13:00 часа, ще бъдат изпратени от нас в същия ден и ще бъдат доставени в най-честия случай на избрания от Вас адрес на следващия работен ден, освен ако не е посочен различен ден и час в полето за Допълнителна информация (Бележки към поръчката). В неделя и в дните на национални празници доставките се извършват по индивидуален график в зависимост от куриерските общи условия. За по-малките населени места доставките се правят съгласно съответния график на обслужване за населеното място.

Всички поръчки с получаване на стоката от Винарна Типченица могат да бъдат взети от адреса на винарната, находяща се на ул. „Иван Йончев“ № 32-34 в с. Типченица 3164, общ. Мездра, след получаването на потвърждение на един от посочените канали за комуникация (телефон или имейл), че поръчката е обработена и стоката е готова за получаване. Взимането на стока се извършва всеки ден между 09:00 и 16:00 ч.

Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи.
Електронния магазин www.tipchenitza.bg  предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, а именно: изпълнил е задължението си за предоставяне на информация на потребителя и получил съгласието му за сключване на договора от разстояние.

Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако не е уговорено друго. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде стоката на потребителя – страна по договора.
При получаване на стоката потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на доставката съответства на направената поръчка и при нарушения във външния вид на продукта, да се обърне към куриера, за да попълни протокол за увредена пратка. При сгрешена пратка или липсващ продукт се насрочва дата за нова доставка, като в тoзи случай куриерската услуга е за сметка на www.tipchenitza.bg 
Със заплащането на дължимата сума и полагането на подпис в документите за доставка, потребителят дава своето съгласие по отношение на вида на стоката и съдържанието на доставката.

ВРЪЩАНЕ И ОТКАЗ НА ЗАКУПЕНА СТОКА
Потребителите на Електронния магазин www.tipchenitza.bg имат право да се откажат от поръчаните продукти в срок от 1 час след потвърждаване на поръчката или 14 работни дни от тяхното получаване на посочения адрес за доставка – в случай, че те не са използвани, не е увредена и е запазена оригиналната транспортна опаковка, в която са получени. Отказът трябва да бъде направен чрез имейл на wine@tipchenitza.bg  или обаждане на тел: +359 896 642 600. Транспортните разходи (куриерската услуга) за връщане на стока в този случай са за сметка на клиента. При отказ след поръчка, стойността на поръчаните продукти ще Ви бъде възстановена в срок от 14 дни от датата на заплащане. При отказ след доставка, стойността на поръчаните продукти ще Ви бъде възстановена в срок от 14 дни от датата на доставка.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Шато Типченица ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Шато Типченица ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Shopping Basket

Are you 18 years or older?

We need to make sure you are the proper age before entering this website.